Tak źle nie było od 30 lat. Policzyliśmy, o ile wzrósł koszt budowy domu

Na budowę i wykończenie takiego domu trzeba wydać średnio ok. 625,4 tys. zł netto (bez VAT). Dodajmy, że w tych wyliczeniach nie zostały uwzględnione koszty zakupu działki i jej zagospodarowania, projektu oraz wykonania przyłączy.