Perełka architektury…

Perełka architektury warownej. Zamek króla Lechitów Barona De La Cartoffla pogromcy Chana Mongołów
#polskiedomy #patologiazewsi #dom