Od dziś w pobliżu domów mogą powstawać uciążliwe inwestycje

Dziś zaczynają obowiązywać przepisy, które umożliwiają budowanie w pobliżu domów newralgiczne inwestycje: fermy na miliony kur, hodowle tysięcy tuczników czy też spalarnie śmieci. Dotychczas mieszkańcy często blokowali takie „inwestycje”, teraz stanie się to praktycznie niemożliwe lub bezsensowne