Dla amatorów rzucających się…

Dla amatorów rzucających się na „ostatnie” mieszkania z inwestycji mam mała informacje.

Nie dajcie sie w konia zrobić w sytuacji kiedy deweloper wam mówi że to jest ostatnie 50m2 na danej inwestycji.
Obecnie wszyscy deweloperzy podniesli ceny „apartamentów” i stosują tą technikę. Sprzedaży ostatniego lub sprzedaży spod lady. Co jest zakazane i karane i można dochodzić nawet odszkodowania.

By nie dąć się nabić w wysoką cenę od razu na dzień dobry powinnością powinno być

Poprosić o Prospekt informacyjny
Prospekt informacyjny jest jednym z najważniejszych dokumentów, możecie o niego poprosić odraz na spotkaniu
i na pewno w dniu podpisania umowy.

Tam macie napisane jak finansowo stoi deweloper, jak śa finansowane mieszkania.
I musi wam udostepnić ile zostało sprzedanych hipotek i które śa w rezerwacji i na jak długo
informacja powinna być podpisana z data i pieczątką na dzień uzyskania.

do tego ma obowiązek przedstawić wam

1. aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości (stanowi ważne źródło informacji m.in. o ewentualnych obciążeniach hipotecznych nieruchomości),

2. kopią pozwolenia na budowę,

3. projektem architektoniczno-budowlanym,

4. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz ze

5. sprawozdaniem finansowym dewelopera za okres ostatnich dwóch lat.

dane zaczerpnąłem z https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/prospekt-informacyjny-jeden-z-najwazniejszych-dokumentow-jakie-powinnismy-uzyskac-od-dewelopera-dlaczego/9626/

jeśli ktoś ma jeszcze jakieś info niech dołączy w komentarzu.

Przestańcie sie dawać nabijać na bajki od deweloperów. Bo pali im sie grunt pod nogami i coraż czesćiej będą stosowac tego rodzaju nie legalne techniki sprzedaży.

Ostatnio byłem na spotkaniu i okazało sie że wystawiaja 1 mieszkanie w danym metrażu plus 10 apartamentów 130 m2 a na inwestycji
nie sprzedali jeszcze 30 innych podobnych hipotek.
Pani sie tylko uroczo uśmiechnęła gdy na to zwróciłem uwagę.

#nieruchomosci #mieszkanie #mieszkaniedeweloperskie #dom #budownictwo #budowadomu #flipmieszkania #finanse
#polska #nieruchomosci #okazje #gospodarka